Prezes oddziału Siedlce

23 lata, studia magisterskie: bezpieczeństwo narodowe
spec. bezpieczeństwo europejskie, UPH w Siedlcach.

Działał w harcerstwie i Związku Strzeleckim „Strzelec” .Miłośnik strzelectwa taktycznego i biegów długodystansowych.

Prezes siedleckiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, współorganizator Marszów dla Życia i Rodziny w Siedlcach, spotkań z przedstawicielami Ruchu Narodowego, dziennikarzami, publicystami (m.in. Stanisław Michalkiewicz, Wojciech Sumliński), weteranami wojennymi i podziemia niepodległościowego. Opiekun panad 40-osobowej podlaskiej służby porządkowej Marszu Niepodległości. Wolontariusz w zbiórce i dostarczeniu paczek dla Polaków na Ukrainie. Inicjator zmiany nazwy ulicy Armii Czerwonej, którą władze miasta odrzuciły, lecz po zbiórce podpisów zakończyła się sukcesem. Organizator protestu z ogólnopolskiego cyklu „Goń z pomnika bolszewika” przeciw oddawaniu hołdu przez siedleckie władze pod pomnikiem żołnierzy radzieckich w Siedlcach. Prowadzący Lekcje Ekonomii dla Młodzieży w kilku siedleckich liceach.

Więcej