Walne zebranie oddziału

W czwartek 19.02.2015 r. o godzinie 18:20 rozpoczeło się walne zebranie członków siedleckiego oddziału KoLibra. Podsumowano na nim działalność kończącej się kadencji, zarysowano plany na najbliższą pszyszłość oraz dokonano zmian we władzach i w komisji rewizyjnej oddziału.

Prezesem został na drugą kadencję z kolei Mateusz Paudyna. Na nową kadencję do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Zbigniew Głowacki, Jarosław Dmowski oraz Łukasz Wyrębek. Do zarządu prezes powołał Adama Justę na wiceprezesa, a na sekretarza Michała Harasima. Skarbnikiem został ponownie Kamil Ludwiczuk.

W ubiegłej kadencji, która trwała 1 rok i niecałe 3 miesiące udało się przeprowadzić wiele inicjatyw. Łącznie zarejestrowalismy 24 różne przedsiewzięcia. Statystycznie rzecz ujmując mamy wynik 1,6 inicjatywy na miesiąc. Do najważniejszych wydarzeń minionej kadencji można zaliczyć spotkanie z Wojciechem Sumlińskim i Stanisławem Michalkiewiczem, udaną inicjatywę zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej, protest przeciwko składaniu kwiatów przez siedleckie władze pod pomnikiem Armii Radzieckiej, współrganizowanie Marszy dla Życia i Rodziny w Siedlcach oraz wiele innych. Te fakty stawiają nas w czołówce najprężniej działających oddziałów terenowych.

Mamy nadzieję, że rozpoczynajaca się kadencja będzie przynajmniej równie owocna, jak poprzednia lub jeszcze bardziej.