Na zaproszenie siedleckiego KoLibra Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska przeprowadziło w środę tj. 13.04/2016 krótki wykład na temat dostępu do informacji publicznej.

Słuchacze dowiedzieli się od osób z sieci Watchdog o tym skąd wynika prawo do uzyskiwania w drodze zapytań informacji publicznej, i kto ma do niej prawo. O informację publiczną taką jak wynagrodzenia wójtów i aktywność radnych miasta można wnioskować do lokalnych organów władzy i prezydentów miast. Informacji publicznej w formie żądanej przez wnioskującego powinny udzielać też komendy policji, spółki miejskie oraz szkoły. Podczas spotkania został przedstawiony cały proces wnioskowania o informacje publiczną wraz z omówieniem możliwości odwołania na wypadek odmowy jej udzielenia.

Szkolenie może mieć duże znaczenie dla kontroli społecznej władz Siedlec, ponieważ ratusz miejski publikuje skromne ilości danych nt. różnych wydatków miasta i z budżetów spółek miejskich.