„Żołnierze Wyklęci- propaganda PRL wczoraj i dziś”- taki będzie temat spotkania z Leszkiem Żebrowskim, które odbędzie 29-go kwietnia w ZSP nr. 1 im. Stanisława Staszica (ul. Konarskiego 11) o godzinie 1900. Organizatorem wydarzenia jest siedlecki oddział Stowarzyszenia KoLiber. Wstęp wolny.

Na spotkaniu poruszane będą zagadnienia związane z wyłanianiem prawdy o zbrojnym narodowym podziemiu konspiracyjnym z okresu II wojny światowej i terrorze stalinowskim z cienia propagandy PRL, która do dziś w pewnym stopniu żyje w świadomości Polaków oraz opinii publicznej.

Leszek Żebrowski to ekonomista, historyk i publicysta. Specjalizuje się w badaniu narodowego podziemia antyhitlerowskiego i antykomunistycznego. Jest prekursorem badań Narodowych Sił Zbrojnych.

Wydarzenie wpisuje się w ramy ogólnopolskich projektów Stowarzyszenia KoLiber takich jak „Goń z pomnika bolszewika” oraz „KoLiber Historia”. Mają one na celu zwiększanie świadomości historycznej Polaków i przywracanie pamięci o osobach zasłużonych dla kraju.

grafika