Siedlce przeciw islamizacji

W sobotę (26 września) odbyła się na siedleckim placu gen. Sikorskiego manifestacja antyimigracyjna, którą współorganizował siedlecki KoLiber.

Siedlczanie wyrazili sprzeciw wobec polityki przyjmowania uchodźców przez Polskę i braku stanowczego sprzeciwu lokalnych władz samorządowych. Mieszkańcy naszego miasta widząc jakie żniwo zbiera polityka multikulturalizmu za granicą obawiają się o bezpieczeństwo swoje i ich bliskich.

Organizatorem pikiety była siedlecka Młodzież Wszechpolska współpracująca naszym oddziałem terenowym. Na zgromadzenie przybyło ponad 200 osób, skupiając siedleckie środowiska patriotyczne, kibiców oraz mieszkańców miasta. Podczas tego wydarzenia odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, patriotyczne i religijne pieśni oraz skandowano hasła. Były też przemówienia przedstawicieli prawicowych środowisk w tym prezesa naszego oddziału Mateusza Paudyny. Piękną oprawę tego wydarzenia zapewnili kibice siedleckiej Pogoni, którym pragniemy podziękować za liczne przyjście i nie pozostawanie biernym w tak istotnej sprawie dla naszego miasta i kraju.

Podczas przemówień prezes naszego oddziału zapowiedział podjęcie inicjatyw zmierzających do wywarcia nacisku na władze samorządowe w kwestii przyjmowania imigrantów do Siedlec.

Fot. Adrian Łaski

_MG_3191

_MG_3227

_MG_3233

_MG_3265

_MG_3247

_MG_3259

_MG_3315