Kandydaci do samorządu podpisują deklaracje antybolszewicką. Stowarzyszenie „KoLiber” ruszyło z nową ogólnopolska inicjatywą Pogońmy bolszewików z samorządu!

Nowy projekt jest uzupełnieniem prowadzonego już od 2,5 roku Goń z pomnika bolszewika, dzięki któremu podjęto szereg działań m. in. w Warszawie (Pomnik „Czterech Śpiących”, Pomnik „Wdzięczności Armii Czerwonej”, Al. Armii Ludowej), Kutnie (tablice ZWM i KPP), Kaliszu (ul. Hanki Sawickiej), powiecie Kaliskim (ul. Świerczewskiego w Stawie, ul. 40-lecia PRL w Liskowie, ul. Berlinga w Brzezinach), Szczecinie (Pomnik „Wdzięczności Armii Czerwonej”), Pruszcu Gdańskim (uroczystości rocznicy „wyzwolenia”) i wielu innych miejscach Polski.

Działania niektórych oddziałów Kolibra zakończyły się sukcesem. W Jabłonkach udało się wycofać publiczne dotacje z kasy województwa podkarpackiego, które były przeznaczone uroczyste obchody rocznicy śmierci Karola Świerczewskiego odbywające się pod jego pomnikiem. W Siedlcach oddział Stowarzyszenia „Koliber” doprowadził do zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej oraz po protestach działaczy i sympatyków stowarzyszenia, do zaniechania przez lokalne władze obchodzenia rocznicy „wyzwolenia” miasta. W Rykach usunięto pomnik „Utrwalaczy władzy ludowej”. Wiele spraw nadal jest w toku.

Dotychczasowa wiedza i zdobyte doświadczenie posłużyły do tego, aby w nowym projekcie Pogońmy bolszewików z samorządu!, móc wskazać wyborcom na kogo powinni głosować w wyborach samorządowych, jeśli chcą, aby relikty komunizmu przedstawiające zafałszowany obraz naszej historii, zniknęły z przestrzeni publicznej. Pomocne będą w tym deklaracje antybolszewickie podpisywane przez kandydatów. Treść deklaracji podana jest poniżej. Podpisać może ją każdy kandydat niezależnie od przynależności partyjnej. Do tej pory zrobili to osoby startujące z list Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Prawicy, Ruchu Narodowego, Platformy Obywatelskiej i ponad 20 lokalnych komitetów wyborczych Listę sygnatariuszy umieszczamy na bieżąco na stronie internetowej www.gonbolszewika.pl. D
Zachęcamy wszystkich kandydatów do struktur samorządowych, żeby podpisywali naszą deklarację. Zadbajmy wspólnie o odkłamanie historii.

Prezes siedleckiego oddziału
Stowarzyszenia Koliber
Mateusz Paudyna

kolaz

Deklaracja antybolszewicka kandydatów do samorządu(1)

Deklaracja kandydata

Jako kandydat w wyborach samorządowych zobowiązuję się, że w razie zdobycia przeze mnie mandatu:

1. Dołożę wszelkich starań, aby doprowadzić do dekomunizacji przestrzeni publicznej Polski. Będę działał na rzecz zmian nazw ulic, placów i skwerów oraz demontażu pomników i tablic, które gloryfikują funkcjonariuszy, żołnierzy i współpracowników okupantów Polski.

2. Nie będę brał udziału w uroczystościach organizowanych w celu utrwalania mitów wytwo-rzonych w okresie Polski Ludowej (np. mitu o rzekomym „wyzwoleniu 1944-1945”).

3. Będę zawsze sprzeciwiał się przeznaczaniu publicznych pieniędzy na obchody wymienione w punkcie 2. i wszelkie inne projekty służące fałszowaniu historii.

4. Równocześnie zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby jak najszybciej doszło do godnego uhonorowania rzeczywistych bohaterów polskiej historii wykreślanych z kart podręczników przez komunistyczną propagandę.
W razie złamania złożonego zobowiązania, przestanę być godny zaufania wyborców i utra-cę moralne prawo do ubiegania się o reelekcję.