29 kwietnia po godz. 19:00 w siedleckim „Elektryku” odbyło się otwarte spotkanie z Leszkiem Żebrowskim. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 osób, od których nasz prelegent dostał gromkie brawa.

Na początku spotkania historyk wyjaśnił kwestie natury semantycznej ważne dla zrozumienia procesów zachodzących w historii naszego kraju. Zaznaczył, że wbrew powszechnej opinii, nie należy utożsamiać faszyzmu z prawicowym nurtem ideologicznym, lecz z lewicowym oraz wykazał analogie pomiędzy dwoma państwami totalitarnymi: hitlerowskimi Niemcami i ZSRR. Wyjaśnił , ze bolszewicy nie wyzwolili naszego kraju spod okupacji niemieckiej po to, aby podarować nam suwerenność, lecz z zamiarem przejęcia przez Moskwę władzy na tym terytorium..

W dalszej części spotkania ekspert w dziedzinie badań nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi i narodowym podziemiem antyhitlerowskim oraz antykomunistycznym przytaczał przykłady pacyfikacji polskiego ruchu oporu przez NKWD i „rodzimą” bezpiekę. Odkłamywał też zafałszowaną przez reżim PRL historię narodowej partyzantki antykomunistycznej i celowo powtarzaną dzisiaj przez wielu „ekspertów” opini publicznej oraz różne ośrodki medialne.

 

IMG_9141

IMG_9168

IMG_9178

IMG_9170